Καλώς
ήρθατε

Ελληνική Ζιζανιολογική Εταιρία


Οι σκοποί της Εταιρείας σχετίζονται με την έρευνα και τεχνολογία στον τομέα των ζιζανίων των καλλιεργειών της χώρας, καθώς και την τεχνολογία στον τομέα των ζιζανιοκτόνων και φυτορρυθμιστικών ουσιών, προς όφελος της Ελληνικής Γεωργίας.

Καλώς ήλθατε
στην Ελληνική Ζιζανιολογική εταιρία

H Ελληνική Ζιζανιολογική εταιρεία ιδρύθηκε το 1982 ως Πανελλήνιο μη κερδοσκοπικό επιστημονικό σωματείο και έδρα την πόλη των Αθηνών.

Η επωνυμία της εταιρίας στα αγγλικά είναι WEED SCIENCE SOCIETY OF GREECE.

Η Εταιρεία διοργανώνει επιστημονικά συνέδρια σε τακτή βάση, στα οποία τα μέλη της Εταιρίας παρουσιάζουν την ερευνητική και επιστημονική δραστηριότητά τους.

Μέσα από τον παρόν δικτυακό τόπο γίνεται μία προσπάθεια ενημέρωσης των μελών της Εταιρείας, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου γύρω από τις δράσεις της ΕΖΕ.

Η Ε.Ζ.Ε. σε αριθμούς