Ανακοίνωση για τις αρχαιρεσίες της ΕΖΕ

Ανακοίνωση για τις αρχαιρεσίες της ΕΖΕ

Μετά την κοινοποίηση του Πρακτικού Υποβολής Υποψηφιοτήτων από την εφορευτική επιτροπή και σύμφωνα με την πάγια τακτική των τελευταίων αρχαιρεσιών, ανακοινώνεται ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν με δύο τρόπους, ως ακολούθως:
1) Επιτόπια ψηφοφορία σε κάλπη κατά τη διάρκεια του 20ου Συνεδρίου της ΕΖΕ, στις 4 και 5 Απριλίου 2019, στο Αγρίνιο
2) Αποστολή επιστολικής ψήφου
Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες δίνονται στο συνημμένο αρχείο.

Ανακοίνωση για τις εκλογές της ΕΖΕ 2019