Ανακοίνωση υποτρόφων της ΕΖΕ

Ανακοίνωση υποτρόφων της ΕΖΕ

ελληνική ζιζανιολογικής εταιρείας

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας και την σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Ελληνική Ζιζανιολογική Εταιρεία (ΕΖΕ) ανακοινώνει τη χορήγηση υποτροφιών ύψους 1000 ευρώ στους παρακάτω μεταπτυχιακούς φοιτητές:

1) Γερακάρη Μαρία – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας (Επιβλέπουσα: Ε.Τάνη, Λέκτορας)
2) Αθανασιάδου Δέσποινα – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Επιβλέπων: Α. Καρκάνης, Επικ. Καθηγητής)
3) Νικολούδη Αναστασία – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Επιβλέπων: Χ. Δαμαλάς, Αναπ.Καθηγητής)

Οι μεταπτυχιακές διατριβές των παραπάνω φοιτητών είναι ερευνητικές και αφορούν σε αντικείμενα ζιζανιολογικού ενδιαφέροντος. Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν μέσα σε διάστημα 6 μηνών από την παρούσα ανακοίνωση. Μετά την ολοκλήρωση και παρουσίαση της εργασίας (βεβαίωση γραμματείας), ένα αντίγραφο της μεταπτυχιακής διατριβής (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) θα πρέπει να κατατεθεί στην ΕΖΕ. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκληρωθεί η εργασία, ο δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό της υποτροφίας στην ΕΖΕ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας εκφράζει τις ευχαριστίες του στον Αναπληρωτή Καθηγητή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Δαμαλά Χρήστο που ανέλαβε και ολοκλήρωσε εκ μέρους της ΕΖΕ την σχετική διαδικασία.

Εκ μέρους του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Δρ. Η. Τραυλός

EZE ypotrofies anakoinosi