Παράταση προθεσμίας υποβολής περιλήψεων για το 20ο Συνέδριο της ΕΖΕ

Παράταση προθεσμίας υποβολής περιλήψεων για το 20ο Συνέδριο της ΕΖΕ

ελληνική ζιζανιολογικής εταιρείας

Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία για την υποβολή περιλήψεων για το 20ο Συνέδριο της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019. Σημειώνεται ότι κατόπιν αυτής δεν θα υπάρξει άλλη παράταση.

Η Οργανωτική Επιτροπή