Παράταση προθεσμίας υποβολής περιλήψεων για το 20ο Συνέδριο της ΕΖΕ