Υποτροφίες της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Υποτροφίες της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι μεταπτυχιακές σπουδές των υπότροφων της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας. Οι τίτλοι των μεταπτυχιακών μελετών των υπότροφων ήταν:

1) Γερακάρη Μαρία – Μελέτη μηχανισμών ανάπτυξης ανθεκτικότητας στο ζιζανιοκτόνο glyphosate / Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας (Επιβλέπουσα: Ε.Τάνη, Λέκτορας)

2) Αθανασιάδου Δέσποινα – Επίδραση του χρόνου σποράς και διαφόρων μεταφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων στη ζιζανιοχλωρίδα σε καλλιέργεια σκληρού σιταριού / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Επιβλέπων: Α. Καρκάνης, Επικ. Καθηγητής)

3) Νικολούδη Αναστασία – Αξιολόγηση της ανταγωνιστικής ικανότητας του βασιλικού (Ocimum basilicum) με τα ζιζάνια αγριοβαμβακιά (Abutilon theophrasti) και τάτουλα (Datura stramonium) με τη μέθοδο των σειρών αντικατάστασης / Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Επιβλέπων: Χ. Δαμαλάς, Αναπ.Καθηγητής)

Οι μεταπτυχιακές διατριβές των παραπάνω φοιτητών ήταν ερευνητικές και αφορούσαν σε αντικείμενα μεγάλου ζιζανιολογικού ενδιαφέροντος. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας εκφράζει τα συγχαρητήριά του στους υποτρόφους για την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών τους σπουδών και τις θερμές ευχές του για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Η Ελληνική Ζιζανιολογική Εταιρεία, παραμένοντας πιστή στον σκοπό της, θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει τους νέους επιστήμονες και να ενδυναμώνει τη γεωργική έρευνα σε αντικείμενα ζιζανιολογικού ενδιαφέροντος

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ε.Ζ.Ε.

Ο Πρόεδρος,

Δρ. Η. Τραυλός

 

*Δείτε το συνημμένο αρχείο εδώ.