Φόρμα εγγραφής για το 20ο Συνέδριο της ΕΖΕ

Φόρμα εγγραφής για το 20ο Συνέδριο της ΕΖΕ

Ανακοινώνεται ότι η φόρμα εγγραφής συνέδρων για το 20ο Συνέδριο της ΕΖΕ έχει ήδη ενεργοποιηθεί (http://www.eze.org.gr/sunedria/20th-conference/). Η ηλεκτρονική προ-εγγραφή είναι προαιρετική. Η αποστολή των περιλήψεων μπορεί να γίνεται είτε μέσω της φόρμας εγγραφής είτε με αποστολή e-mail όπως περιγράφεται στην 2η Αναγγελία.

Η Οργανωτική Επιτροπή