21ο Πανελλήνιο Συνέδριο – 1η Αναγγελία

21ο Πανελλήνιο Συνέδριο – 1η Αναγγελία

ελληνική ζιζανιολογικής εταιρείας

Η Ελληνική Ζιζανιολογική Εταιρεία ανακοινώνει τη διοργάνωση του 21ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της με τίτλο: «Ζιζανιολογία: καινοτομίες, προτεραιότητες και προκλήσεις στη σύγχρονη γεωργία».

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στον Βόλο στις 8, 9 και 10 Μαρτίου 2023 (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας).