Ανακοίνωση σχετικά με το 21ο Συνέδριο της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας