Δήλωση Αξιών και Αρχών

Τα μέλη της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρίας αναγνωρίζουν ότι εμπλέκονται επιστημονικά και επαγγελματικά με την αλληλεξάρτηση που υπάρχει μεταξύ των φυσικών, κοινωνικών και τεχνολογικών συστημάτων. Δεσμεύονται στην αναζήτηση και μετάδοση γνώσης που προωθεί την επιστήμη και τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τα φυτά, το έδαφος και το περιβάλλον.

Σε μία προσπάθεια να προωθήσει την υψηλή ποιότητα στην επιστημονική και επαγγελματική συμπεριφορά μεταξύ των μελών της, η Ελληνική Ζιζανιολογική Εταιρία ενστερνίζεται τις ακόλουθες κατευθυντήριες αρχές, οι οποίες αποτελούν βασικές επιστημονικές και επαγγελματικές αρχές του επαγγέλματός μας.

Τα μέλη θα πρέπει:


  1. Να ακολουθούν τις υψηλότερες προδιαγραφές της επιστημονικής έρευνας και επαγγελματικής αβρότητας και να διαθέτουν μία ασυμβίβαστη δέσμευση στην προαγωγή της γνώσης.
  2. Να τιμούν τα δικαιώματα και επιτεύξεις των άλλων και να αναγνωρίζουν το έργο και τις ιδέες που έχουν παραχθεί από τρίτους.
  3. Να προσπαθούν να αποφύγουν τις συγκρούσεις συμφερόντων.
  4. Να επιδεικνύουν κοινωνική ευθύνη κατά την εξάσκηση της επιστημονικής και επαγγελματικής τους πρακτικής, λαμβάνοντας υπόψη το ποιους η επαγγελματική τους δραστηριότητα ωφελεί και το ποιους αμελεί.
  5. Να δίνουν με έντιμο και αμερόληπτο τρόπο συμβουλές, σε θέματα τα οποία γνωρίζουν και στα οποία εξειδικεύονται.
  6. Αναγνωρίζοντας τον ρόλο τους ως μέντορες της επόμενης γενιάς επιστημόνων, να προσπαθούν να εμπνεύσουν αυτές τις ηθικές αρχές και αξίες στους μαθητές και φοιτητές σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης.