ΧΡΥΣΑ ΠΑΤΣΑ

8 Μαΐου 2012

2η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΖΕ

7 Νοεμβρίου 2011

1η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΖΕ

10 Αυγούστου 2011

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την ΕΖΕ

1 Ιουνίου 2011

Αποτελέσματα Εκλογών Δ.Σ. ΕΖΕ 2011

6 Απριλίου 2011

Περίληψη Εισήγησης κ. Ματζίρη Ε. στην Ημερίδα της Θεσ/νίκης

6 Απριλίου 2011

Περίληψη Εισήγησης Προέδρου ΕΖΕ στην Ημερίδα της Θεσ/νίκης

6 Απριλίου 2011

Πρόσκληση Ημερίδας στη Θεσ/νίκη στις 7 Απριλίου 2011

6 Απριλίου 2011

Πρόγραμμα Ημερίδας στη Θεσ/νίκη στις 7 Απριλίου 2011