Νέα / Ανακοινώσεις

31 Ιανουαρίου 2017
ελληνική ζιζανιολογικής εταιρείας

Πρόσκληση σε ημερίδα με θέμα: Βιώσιμη διαχείριση ζιζανίων στο βαμβάκι

24 Μαρτίου 2016
ελληνική ζιζανιολογικής εταιρείας

Ανακοίνωση του Δ.Σ. για την επανέγκριση του glyphosate

28 Μαΐου 2015
ελληνική ζιζανιολογικής εταιρείας

Πρόγραμμα εκδήλωσης με θέμα: «Φυτά: Οι πρωταγωνιστές της ζωής μας»

28 Μαΐου 2015
ελληνική ζιζανιολογικής εταιρείας

Πρόσκληση σε εκδήλωση με θέμα: «Φυτά: Οι πρωταγωνιστές της ζωής μας». Θεσσαλονίκη, 5 Ιουνίου 2015

1 Μαΐου 2015
ελληνική ζιζανιολογικής εταιρείας

Νέο Δ.Σ. της ΕΖΕ

30 Απριλίου 2015
ελληνική ζιζανιολογικής εταιρείας

Πρακτικό εκλογών ΕΖΕ 2015

24 Φεβρουαρίου 2015
ελληνική ζιζανιολογικής εταιρείας

Program of EWRS Workshop /Crete, 5-7 March 2015

6 Δεκεμβρίου 2014
ελληνική ζιζανιολογικής εταιρείας

Οδηγίες συγγραφής περιλήψεων

30 Νοεμβρίου 2014
ελληνική ζιζανιολογικής εταιρείας

Διενέργεια Εκλογών ΕΖΕ

30 Μαΐου 2013
ελληνική ζιζανιολογικής εταιρείας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

29 Μαΐου 2013
ελληνική ζιζανιολογικής εταιρείας

Joint Workshop in Chania, 2013 (2nd circular)

2 Μαΐου 2013
ελληνική ζιζανιολογικής εταιρείας

Το web site της ΕΖΕ ξεκίνησε τη λειτουργία του