Νέα / Ανακοινώσεις

15 Οκτωβρίου 2012
ελληνική ζιζανιολογικής εταιρείας

Δυνατότητα υποβολής εργασιών στο 17ο Συνέδριο της Ε.Ζ.Ε.

15 Οκτωβρίου 2012
ελληνική ζιζανιολογικής εταιρείας

Λίστα ξενοδοχείων για το 17ο Συνέδριο της Ε.Ζ.Ε.

14 Σεπτεμβρίου 2012
ελληνική ζιζανιολογικής εταιρείας

Προκήρυξη εκλογών Δ.Σ. ΕΖΕ 2012

10 Αυγούστου 2011
ελληνική ζιζανιολογικής εταιρείας

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την ΕΖΕ

1 Ιουνίου 2011
ελληνική ζιζανιολογικής εταιρείας

Αποτελέσματα Εκλογών Δ.Σ. ΕΖΕ 2011

6 Απριλίου 2011
ελληνική ζιζανιολογικής εταιρείας

Περίληψη Εισήγησης κ. Ματζίρη Ε. στην Ημερίδα της Θεσ/νίκης

6 Απριλίου 2011
ελληνική ζιζανιολογικής εταιρείας

Περίληψη Εισήγησης Προέδρου ΕΖΕ στην Ημερίδα της Θεσ/νίκης

6 Απριλίου 2011
ελληνική ζιζανιολογικής εταιρείας

Πρόσκληση Ημερίδας στη Θεσ/νίκη στις 7 Απριλίου 2011

6 Απριλίου 2011
ελληνική ζιζανιολογικής εταιρείας

Πρόγραμμα Ημερίδας στη Θεσ/νίκη στις 7 Απριλίου 2011