Νέα / Ανακοινώσεις

30 Απριλίου 2015
ελληνική ζιζανιολογικής εταιρείας

Πρακτικό εκλογών ΕΖΕ 2015

24 Φεβρουαρίου 2015
ελληνική ζιζανιολογικής εταιρείας

Program of EWRS Workshop /Crete, 5-7 March 2015

6 Δεκεμβρίου 2014
ελληνική ζιζανιολογικής εταιρείας

Οδηγίες συγγραφής περιλήψεων

30 Νοεμβρίου 2014
ελληνική ζιζανιολογικής εταιρείας

Διενέργεια Εκλογών ΕΖΕ

30 Μαΐου 2013
ελληνική ζιζανιολογικής εταιρείας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

29 Μαΐου 2013
ελληνική ζιζανιολογικής εταιρείας

Joint Workshop in Chania, 2013 (2nd circular)