Νέα / Ανακοινώσεις

4 Φεβρουαρίου 2013
ελληνική ζιζανιολογικής εταιρείας

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την ΕΖΕ

26 Ιανουαρίου 2013
ελληνική ζιζανιολογικής εταιρείας

Πρόσκληση-Επιστολή προς εκλεγέντα μέλη

24 Ιανουαρίου 2013
ελληνική ζιζανιολογικής εταιρείας

Πρακτικό εκλογών 2013

9 Δεκεμβρίου 2012
ελληνική ζιζανιολογικής εταιρείας

Eνημέρωση για επιστολική ψήφο

15 Νοεμβρίου 2012
ελληνική ζιζανιολογικής εταιρείας

Απολογισμός δράσης του Δ.Σ. της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρίας

15 Οκτωβρίου 2012
ελληνική ζιζανιολογικής εταιρείας

Οικονομική τακτοποίηση μελών της Ε.Ζ.Ε.

15 Οκτωβρίου 2012
ελληνική ζιζανιολογικής εταιρείας

Υποψηφιότητες για τις αρχαιρεσίες του νέου Δ.Σ. της Ε.Ζ.Ε.

15 Οκτωβρίου 2012
ελληνική ζιζανιολογικής εταιρείας

Δυνατότητα υποβολής εργασιών στο 17ο Συνέδριο της Ε.Ζ.Ε.

15 Οκτωβρίου 2012
ελληνική ζιζανιολογικής εταιρείας

Λίστα ξενοδοχείων για το 17ο Συνέδριο της Ε.Ζ.Ε.

14 Σεπτεμβρίου 2012
ελληνική ζιζανιολογικής εταιρείας

Προκήρυξη εκλογών Δ.Σ. ΕΖΕ 2012

10 Αυγούστου 2011
ελληνική ζιζανιολογικής εταιρείας

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την ΕΖΕ

1 Ιουνίου 2011
ελληνική ζιζανιολογικής εταιρείας

Αποτελέσματα Εκλογών Δ.Σ. ΕΖΕ 2011