Νέα / Ανακοινώσεις

30 Απριλίου 2015

Πρακτικό εκλογών ΕΖΕ 2015

24 Φεβρουαρίου 2015

Program of EWRS Workshop /Crete, 5-7 March 2015

6 Δεκεμβρίου 2014

Οδηγίες συγγραφής περιλήψεων

30 Νοεμβρίου 2014

Διενέργεια Εκλογών ΕΖΕ

30 Μαΐου 2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

29 Μαΐου 2013

Joint Workshop in Chania, 2013 (2nd circular)

2 Μαΐου 2013

Το web site της ΕΖΕ ξεκίνησε τη λειτουργία του

4 Φεβρουαρίου 2013

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την ΕΖΕ

26 Ιανουαρίου 2013

Πρόσκληση-Επιστολή προς εκλεγέντα μέλη

24 Ιανουαρίου 2013

Πρακτικό εκλογών 2013

9 Δεκεμβρίου 2012

Eνημέρωση για επιστολική ψήφο

15 Νοεμβρίου 2012

Απολογισμός δράσης του Δ.Σ. της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρίας