ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας