Διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. της ΕΖΕ

Διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. της ΕΖΕ

ελληνική ζιζανιολογικής εταιρείας