Διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. της ΕΖΕ