Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΖΕ

Στις 13 Ιουνίου του 2017 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρέστησαν τα εκλεγέντα μέλη του Δ.Σ της Ε.Ζ.Ε που προέκυψαν από τις εκλογές της Ε.Ζ.Ε προκειμένου να συγκροτηθούν σε Σώμα.

Τα μέλη αποφάσισαν να συγκροτηθούν σε Σώμα με στόχο τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας μας.

Μετά από συζήτηση και τη διεξαγωγή της μυστικής ψηφοφορίας το νέο Δ.Σ της ΕΖΕ είναι:

Γενικός Γραμματέας

Δρ. Παναγιώτα Παπαστυλιανού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια


Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Εργαστήριο Γεωργίας

Ταμίας

Δρ. Δημοσθένης Χάχαλης, Ερευνητής Β' ΜΦΙ


Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων & Φυτοφαρμακευτικής, Εργαστήριο Ζιζανιολογίας

Μέλος

Δρ. Ηλίας Τραυλός, Επίκουρος Καθηγητής


Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Εργαστήριο Γεωργίας

Μέλος

Δρ. Δημήτριος Μπιλάλης, Καθηγητής


Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Εργαστήριο Γεωργίας

Μέλος

Δρ. Ανέστης Καρκάνης, Επίκουρος Καθηγητής Ζιζανιολογίας


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Ζιζανιολογίας