Ανακοίνωση σχετικά με την ψηφοφορία για τις εκλογές της ΕΖΕ