Ανακοίνωση του Δ.Σ. για την επανέγκριση του glyphosate