Παράταση προθεσμίας υποβολής εργασιών για το 19ο Συνέδριο της ΕΖΕ

Παράταση προθεσμίας υποβολής εργασιών για το 19ο Συνέδριο της ΕΖΕ

ελληνική ζιζανιολογικής εταιρείας
Η Οργανωτική Επιτροπή του 19ου Συνεδρίου της ΕΖΕ αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας υποβολής περίληψης κατά 2 εβδομάδες, δηλαδή μέχρι 24 Φεβρουαρίου. Άλλη παράταση δεν πρόκειται να δοθεί.