Παράταση προθεσμίας υποβολής εργασιών για το 19ο Συνέδριο της ΕΖΕ