Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή περιλήψεων στο 21ο Συνέδριο της ΕΖΕ