Περίληψη Εισήγησης κ. Ματζίρη Ε. στην Ημερίδα της Θεσ/νίκης