Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης μελών της ΕΖΕ(22/11/2012)