Πρακτικό εφορευτικής επιτροπής για τις εκλογές της ΕΖΕ