Πρόγραμμα Ημερίδας στη Θεσ/νίκη στις 7 Απριλίου 2011