Πρόσκληση σε εκδήλωση με θέμα: «Φυτά: Οι πρωταγωνιστές της ζωής μας». Θεσσαλονίκη, 5 Ιουνίου 2015

Πρόσκληση σε εκδήλωση με θέμα: «Φυτά: Οι πρωταγωνιστές της ζωής μας». Θεσσαλονίκη, 5 Ιουνίου 2015

ελληνική ζιζανιολογικής εταιρείας