19ο Επιστημονικό Συνέδριο

19ο Επιστημονικό Συνέδριο

19ο Επιστημονικό Συνέδριο της ΕΖΕ
Πόλη: Ορεστιάδα
Ημερομηνία : 29-31 Μαρτίου 2017

Φωτογραφικό Υλικό Συνεδρίου