Ημερίδα με τίτλο Διαχείριση Ζιζανίων στο Αστικό Πράσινο