Ημερίδα με τίτλο Βιώσιμη διαχείριση ζιζανίων στο βαμβάκι