Ημερίδα με τίτλο Βιώσιμη διαχείριση ζιζανίων στο βαμβάκι

Ημερίδα με τίτλο Βιώσιμη διαχείριση ζιζανίων στο βαμβάκι

Ημερίδα με τίτλο βιώσιμη διαχείριση ζιζανίων στο βαμβάκι

Βιώσιμη Διαχείρηση Ζιζανίων στο Βαμβάκι

Πόλη: Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία: 3 Φεβρουαρίου 2017