Ημερίδα με τίτλο Πρόβλημα φυτοτοξικότητας από τη χρήση ζιζανιοκτόνων στις καλλιέργειες πατάτας, αραβοσίτου και φασολιού και τρόποι αποφυγής της ρύπανσης των υδάτων από σημειακές πηγές