Τα ιδρυτικά μέλη της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρίας είναι:


1. Βυζαντινόπουλος Σπύρος
2. Γαλάνης Μιλτιάδης
3. Γιαννοπολίτης Κώστας
4. Δαμανάκης Μιχάλης
5. Θεοδωρής Αθανάσιος
6. Ιωαννίδης Φίλιππος
7. Λεφάκη Ευτυχία
8. Λόλας Πέτρος
9. Μπαλαγιάννης Παναγιώτης
10. Μπλουκίδης Κων/νος
11. Ρουμελιώτης Γεώργιος
12. Παναγής Χαράλαμπος
13. Παπαδόπουλος Χρήστος
14. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος
15. Πασπάτης Ευάγγελος
16. Στρουθόπουλος Θαλής
17. Τσίγκας Ανδρέας
18. Χατζηπέτρος Παναγιώτης
19. Βέργουλας Πέτρος
20. Κουερίνης Νικόλαος
21. Λαγός Γρηγόριος