Δυνατότητα υποβολής εργασιών στο 17ο Συνέδριο της Ε.Ζ.Ε.