Το web site της ΕΖΕ ξεκίνησε τη λειτουργία του

Το web site της ΕΖΕ ξεκίνησε τη λειτουργία του

ελληνική ζιζανιολογικής εταιρείας

Ο δικτυακός τόπος της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας ξεκίνησε τη λειτουργία του, με στόχο να αποτελέσει ένα κομβικό σημείο επικοινωνίας μεταξύ των μελών της Εταιρίας, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενου για την Ζιζανιολογία.

Στον δικτυακό τόπο μπορείτε να βρείτε πληροφοριακό υλικό, επιστημονικά έρθρα, φωτογραφίες καθώς και τα πρακτικά συνεδρίων που οργάνωσε η Εταιρία.