ΑΝΑΒΟΛΗ 21ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΝΑΒΟΛΗ 21ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Εξαιτίας του Covid-19 και των σχετικών περιορισμών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας κατόπιν συνεδρίασής του αποφάσισε ομόφωνα την αναβολή του 21ου Πανελληνίου Συνεδρίου και τη διοργάνωσή του το 2022.

Το 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΖΕ θα γίνει στον Βόλο και όσον αφορά στις ακριβείς ημερομηνίες θα ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της ΕΖΕ (eze.org.gr).

Δείτε εδώ το σχετικό αρχείο.