Παραίτηση και αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας