Περίληψη Εισήγησης Προέδρου ΕΖΕ στην Ημερίδα της Θεσ/νίκης