Πρακτικό υποψηφιοτήτων για τις αρχαιρεσίες της ΕΖΕ