Πρόγραμμα ημερίδας με θέμα: Βιώσιμη διαχείριση ζιζανίων στο βαμβάκι, Θεσσαλονίκη-3 Φεβρουαρίου 2017

Πρόγραμμα ημερίδας με θέμα: Βιώσιμη διαχείριση ζιζανίων στο βαμβάκι, Θεσσαλονίκη-3 Φεβρουαρίου 2017

ελληνική ζιζανιολογικής εταιρείας