Η ρομποτική στην υπηρεσία της αντιμετώπισης των ζιζανίων

Η ρομποτική στην υπηρεσία της αντιμετώπισης των ζιζανίων

ελληνική ζιζανιολογικής εταιρείας

Προβλήματα, τάσεις, προοπτικές.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.morningagclips.com/robotic-weeders-to-a-farm-near-you/