Θεριζοαλωνιστικές μηχανές και ζιζάνια

Θεριζοαλωνιστικές μηχανές και ζιζάνια

ελληνική ζιζανιολογικής εταιρείας

Η σημασία των καθαρών θεριζοαλωνιστικών μηχανών για τον περιορισμό της εξάπλωσης των σπόρων ανθεκτικών βιοτύπων ζιζανίων.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.agweb.com/article/keep-weeds-out-of-the-combine-this-harvest-naa-sonja-begemann/