Πρακτικό ανακοίνωσης υποψηφιοτήτων για τις αρχαιρεσίες της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας