ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (WEBINARS) ΤΗΣ ΕΖΕ / 22, 23 & 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (WEBINARS) ΤΗΣ ΕΖΕ / 22, 23 & 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Η Ελληνική Ζιζανιολογική Εταιρεία διοργανώνει σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars) από 22 έως 24 Μαρτίου 2021 και σας προσκαλεί όλους να τα παρακολουθήσετε ακολουθώντας τους παρακάτω υπερσυνδέσμους (links):

 

1)Δευτέρα 22 Μαρτίου

https://eze.my.webex.com/eze.my/j.php?MTID=m051ce6e128b94685fb6255a6a9cea39d

 

2) Τρίτη 23 Μαρτίου

https://eze.my.webex.com/eze.my/j.php?MTID=m4fb47d458f149d6fd17fe00f694347f1

 

3)Τετάρτη 24 Μαρτίου

https://eze.my.webex.com/eze.my/j.php?MTID=m735015776cf4e94a36d260d07762bb2b

 

Η συμμετοχή στα σεμινάρια είναι δωρεάν και σε όλους τους συμμετέχοντες εφόσον το επιθυμούν θα δοθεί σχετική βεβαίωση παρακολούθησης και σχετικό ενημερωτικό υλικό.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα των διαδικτυακών παρουσιάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον Πρόεδρο της ΕΖΕ κ. Τραυλό Ηλία (travlos@aua.gr)

 

Το ΔΣ της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας