Επιστημονικά Συνέδρια ΕΖΕ

19 Ιουλίου 2022

21ο Επιστημονικό Συνέδριο

19 Οκτωβρίου 2018

20ο Επιστημονικό Συνέδριο

21 Δεκεμβρίου 2016

19ο Επιστημονικό Συνέδριο

22 Δεκεμβρίου 2015

18ο Επιστημονικό Συνέδριο

22 Δεκεμβρίου 2014

17ο Επιστημονικό Συνέδριο

27 Δεκεμβρίου 2010

16ο Επιστημονικό Συνέδριο

27 Δεκεμβρίου 2008

15ο Επιστημονικό Συνέδριο

27 Δεκεμβρίου 2006

14ο Επιστημονικό Συνέδριο

1 Νοεμβρίου 2004

13ο Επιστημονικό Συνέδριο

1 Δεκεμβρίου 2002

12ο Επιστημονικό Συνέδριο

1 Δεκεμβρίου 1999

11ο Επιστημονικό Συνέδριο

1 Δεκεμβρίου 1997

10ο Επιστημονικό Συνέδριο